Gerekmediği halde dışarı kesinlikle çıkılmamalı. Gerektiği durumları, ciddi tıbbi takviyenin gerektiği hastalık durumları ve ihtiyaç halinde alışverişe çıkmak olarak sıralayabiliriz.

Dışarı çıkma durumunda ise olabildiğinde az kişi ile iletişim/temas kurmaya, uzun süre dışarıda kalmamaya ve eve gelindiğinde el ve yüzümüzü bol sabunlu su ile yıkamaya özen göstermeliyiz.

Koronavirüs’ün en büyük özelliği, kolay bulaşma ve yayılım hızı olarak düşünebiliriz. Bu sebeple, bulaşma/bulaştırma riskini en aza indirgemek için yetkililerin tavsiyelerine uyulması gerekmektedir.